Онлайн резултати

Оборудване

Дигитален 3D рентген (Vatech Green Smart Plus) и панорамен рентген

Апарат за образна диагностика който извършва рентгенови снимки по системата Panoramic, Cefalometric и CBCT-3D и сканиране на гипсови модели. С негова помощ значително се подобрява диагностиката на заболявания в лицево – челюстната област. Проследява се ефективността на проведените коренови лечения, а в областта на имплантологията е незаменим помощник при определяне местоположението на имплантите.

Дигиталната рентгенография притежава множество предимства в сравнение с традиционната, както за пациента така и за стоматолога. Качеството на получения образ е по-добро в сравнение с това предоставено от стандартния рентгенов филм. Изображението се проектира директно на монитора на компютъра. Това дава възможност да бъде обработвано, с което се подобряват възможностите за диагностика. За разлика от конвенционалната рентгенография, при Vatech Green Smart Plus системата, облъчването на пациента е намалено със 75%.

В клиниката също така разполагаме с апарат за сегментна рентгенова снимка.

Апаратът е единствения одобрен от американската FDA за рентгенови снимки на бременни.

Секторен (кугел) рентген

MyRey Extend - високочестотен генератор за подобряване качеството на изображението и неколкократно намаляване дозата на облъчване. Използването на сензор дава допълнителни възможности за компютърна обработка и извършване на необходими измервания. Независимо от минималното облъчване за пациентите се използват предпазни средства съгласно европейската директива за образна диагностика.