Онлайн резултати

Оборудване

3D рентген (CBCT-3D)

Soredex Cranex 3D - апарат за образна диагностика, който извършва рентгенови снимки по системата Panoramic, Cefalometric и CBCT-3D. Произведен е от финландска фирма, която е световен лидер в производството на подобни апарати. С негова помощ значително се подобрява диагностиката на заболявания в лицево - челюстната област. Проследява се ефективността на проведените коренови лечения, а в областта на имплантологията е незаменим помощник при определяне местоположението на имплантите.

Панорамен рентген

Cranex Novus за панорамни снимки за деца и възрастни, както и ТМС при отворена и затворена уста.

Секторен (кугел) рентген

MyRey Extend - високочестотен генератор за подобряване качеството на изображението и неколкократно намаляване дозата на облъчване. Използването на сензор дава допълнителни възможности за компютърна обработка и извършване на необходими измервания. Независимо от минималното облъчване за пациентите се използват предпазни средства съгласно европейската директива за образна диагностика.